Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Matura 2019: 100%

Z dumą informujemy i gratulujemy wszystkim naszym tegorocznym maturzystom, którzy podobnie jak w latach ubiegłych w 100% zdali egzamin dojrzałości. To kolejny sukces uczniów, nauczycieli, rodziców i szkoły.

Jak podaje serwis informacyjny cozadzien.pl: Ze wszystkich publicznych liceów w naszym mieście tylko w Zespole Szkół Plastycznych zdało 100 proc. przystępujących (31 uczniów). Na drugim miejscu uplasowało się IV LO im. dra T. Chałubińskiego, gdzie na 275 osób przystępujących do matury, egzaminu nie zdała jedna osoba. Odsetek zdawalności wyniósł w tej szkole 99,6 proc. Na trzecim miejscu znalazł się „Kochanowski”, gdzie ze 167 abiturientów przystępujących nie zdało dwie osoby ( 98,8 proc. zdających). Na czwartym miejscu uplasowało się III LO im. D. Czachowskiego z wynikiem 98,4 proc. (matury nie zdało 4 uczniów).

Średni wynik klasy 6 OSSP:
J.polski – 61,45%
Matematyka – 65,5%
J.angielski – 84,1%
Historia sztuki – 62,92%
Średni wynik klasy 4 LP:
J.polski – 64,18%
Matematyka –  59,81%
J.angielski – 91,81%
Historia sztuki – 61,9%
Gratulujemy!