Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Wycieczka do Muzeum Narodowego w Warszawie

W dniu 25 lutego 2020r. odbyła się wycieczka do Muzeum Narodowego w Warszawie. Uczestniczyły w niej klasy 1a LP, 3a LP, 3b LP pod opieką pani A. Łaszanowskiej, A. Leśnowolskiej oraz pana C. Jędrzejewski. Uczniowie klasy 1a LP uczestniczyli w lekcji muzealnej „W blasku średniowiecza”, która odbyła się w galerii sztuki średniowiecznej. Klasy trzecie odbyły lekcję: „Ikonosfera baroku” w galerii sztuki dawnej. Uzupełnieniem było autorskie oprowadzenie pani A. Łaszanowskiej po galerii „Faras” i pozostałych stałych galeriach Muzeum Narodowego.

Fotogaleria z tego wydarzenia