Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Informacja dla uczniów

Informujemy, że został przedłużony termin składania wniosków o stypendium Polish Orphans Charity (Stypendium Kanadyjskie).

Wypełnione wnioski należy składać do 24 maja 2019r. w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu w pokoju 268. Wnioski można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu. W zakładce „Załatw Sprawę” można też znaleźć regulamin programu stypendialnego kanadyjskiej fundacji. Wręczenie stypendiów nastąpi w okolicach 1 lipca, czyli narodowego święta Kanady.