Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Informacja dla uczniów i rodziców

Drodzy Uczniowie!

W dniu 14 stycznia 2021r. Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję o przedłużeniu zajęć zdalnych w szkołach od 18 stycznia 2021r. do 31 stycznia 2021r. Nadal zdalne nauczanie jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów i odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wg tygodniowego obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021 planu zajęć.

Szanowni Rodzice!

Serdecznie proszę Państwa o udział w spotkaniu z wychowawcą klasy w formie on-line w MS Teams w dniu 21 stycznia 2021r. o godz. 17.00. Podczas spotkania nauczyciele-wychowawcy podsumują pracę, omówią problemy, ale także sukcesy, dokonają analizy nauki na odległość, przedstawią wnioski. Wychowawcy poproszą o przedstawienie Państwa oczekiwań wobec szkoły.

/Dyrektor szkoły-Bożena Marczykowska