Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Komunikat w sprawie egzaminów maturalnych i dyplomowych

KOMUNIKAT
z dnia 28 kwietnia 2020r.

Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

w sprawie organizacji egzaminów maturalnych i egzaminów dyplomowych

 

  dyrektor szkoły informuje, co następuje:

 

W sprawie egzaminów maturalnych

 

  1. Egzaminy maturalne, tylko w formie pisemnej, zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, od dnia 8 czerwca do dnia 29 czerwca br.

 

W sprawie egzaminów dyplomowych

  1. Egzaminy dyplomowe zostaną przeprowadzone w dniach 24 czerwca i 25 czerwca 2020r. zgodnie z harmonogramem .
  2. Oba egzaminy będą przeprowadzone w grupach przed i popołudniowej zgodnie z podziałem na specjalizacje w sposób niekolidujący ze zdawanymi przez uczniów egzaminami maturalnymi.

 

III. Zastrzega się, że wszystkie wskazane terminy mogą ulec zmianie
w zależności od zaleceń organów epidemiologicznych oraz decyzji MEN.

 

Dyrektor szkoły/B.Marczykowska/

Radom, dnia 28.04.2020r.