Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Konkurs fotograficzny „Zaprojektuj nasze miasto”

Konkurs adresowany jest do młodzieży zamieszkującej na terenie województwa mazowieckiego, głównie z terenu miasta Radomia i regionu radomskiego.

Temat fotografii ,,Zaprojektuj nasze miasto”

Każdy uczestnik może nadesłać w terminie do 30 listopada 2021 r. jedną fotografię. Dopuszcza się nadsyłanie tylko w wersji elektronicznej własnych prac fotograficznych wykonanych metodą tradycyjną, cyfrową, telefonem komórkowym.

Szczegóły w regulaminie konkursu fotograficznego