Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
Recytatorki z 1 LPA

Potrójny sukces uczennic z klasy 1 LPb w ogólnopolskim konkursie recytatorskim

XIV OGÓLNOPOLSKIE PREZENTACJE RECYTATORSKIE pt. „Poetae nasciuntur,oratores fiunt” poświęcone pamięci Edwarda Stachury  przyniosły trzem uczennicom z klasy 1 liceum  zasłużone nagrody. Odbyły się one 28 listopada 2017r. w sali widowiskowej DK Idalin w Radomiu od godz.10:00. A były połączone z warsztatami słowa mówionego.

Uczennice z klasy 1 LPb otrzymały następujące nagrody:

Agnieszka Łazińska III miejsce, Olga Kleczkowska i Sylwia Kucharczyk wyróżnienia w kategorii wiekowej ,uczniowie 16-18 lat. Oprócz dyplomów otrzymały one nagrody książkowe i cenną wiedzę od aktorów, którzy prowadzili warsztaty.

A konkurencja była spora 58 uczestników .Przedmiotem oceny były: umiejętność doboru tekstów do osobowości wykonawcy, naturalność sceniczna czy też poprawność wymowy.

Opieka merytoryczna Halina Twardosz- Bobryk