Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Radom Art Day 2023

W muszli koncertowej w Parku im. T. Kościuszki w dniu 20 czerwca 2023 odbyła się pierwsza edycja festiwalu „Radom Art Day” młodych adeptów sztuki z Ukrainy i z Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Brandta. Młodzież pod kierunkiem koordynatora wydarzenia, nauczyciela naszej szkoły, p. Jacka Michała Szpaka realizowała warsztaty rzeźbiarskie, rysunkowe, malarskie. Event spotkał się z dużym zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem lokalnej społeczności oraz emigrantów z Ukrainy.

W kolejnej edycji festiwal realizowany będzie w znacznie szerszej formule „Radom Free Art Day”, będą brały również udział w nim środowiska filmowe, taneczne i muzyczne.