Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Sukces Patryka Pytlarza na IV Olimpiadzie Wiedzy o Mediach

W dniu 17 marca 2018 roku Patryk Pytlarz, uczeń klasy 1LP B, został laureatem etapu centralnego IV edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach, w którym brało udział 160 uczestników z całej Polski. Konkurs został zorganizowany przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego przy współudziale 15 innych uczelni wyższych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Patryk zdobył indeks i prawo wolnego wstępu na kierunek „Dziennikarstwo i komunikacja społeczna” na wybranej uczelni, będącej organizatorem konkursu. Opiekę merytoryczną nad przygotowaniem do konkursu pełniła Pani Tatiana Laskowska-Durlik. Serdecznie gratulujemy!