Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastyczno-Językowego

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu zaprasza uczniów wszystkich szkół z Radomia oraz z powiatu radomskiego do wzięcia udziału w kolejnej edycji międzyszkolnego konkursu plastyczno-językowego ”Osterkarten- najpiękniejsza kartka wielkanocna w języku niemieckim” .

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który wykona dowolną techniką kartkę wielkanocną i opatrzy ją życzeniami w języku niemieckim.

Termin składania prac upływa 9 kwietnia 2018 roku.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO

”Osterkarten- najpiękniejsza kartka wielkanocna w języku niemieckim”

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów, uczniowie liceów

Cele konkursu:

· Rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim

· Rozwijanie uzdolnień językowych i plastycznych

· Doskonalenie umiejętności językowych

· Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury oraz języka

· Integracja uczniów szkół na terenie miasta Radomia i powiatu radomskiego

Organizatorzy konkursu:

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta

Aleja Grzecznarowskiego 13

26-600 Radom

Nauczyciel języka niemieckiego w ZSP : Agnieszka Kaszuba-Sambor

Termin i miejsce konkursu:

Prace należy nadesłać do dnia 9 kwietnia 2018 roku na adres szkoły z dopiskiem „Kartki Wielkanocne” lub dostarczyć osobiście do siedziby szkoły.

Zasady konkursu:

1) W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich typów szkół z Radomia oraz powiatu radomskiego

2) Informujemy, że prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością organizatora, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo ich publikowania i wykorzystania w środkach masowego przekazu.

3) Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę.

4) Maksymalny format prac 10cmx15cm. Kartka może być rozkładana.

5) Technika wykonania prac jest dowolna

6) Karta musi zawierać świąteczne życzenia w języku niemieckim.

7) Na każdej pracy muszą znaleźć się dane dotyczące imienia i nazwiska uczestnika oraz klasy i szkoły do, której uczęszcza.

8) Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 20 kwietnia 2018.

9) Informacje o zwycięzcach zostaną umieszczone na stronie szkoły www.plastyk.radom.pl