Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Sukcesy w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim

Dnia 14 grudnia 2018 roku w VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu odbył się finał V Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Od Jana Kochanowskiego do poety Kresowego”.

Organizatorami konkursu był Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców przy ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, a także Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, oddział w Radomiu. Konkurs kierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Radomia i okolic.

Uczestników oceniało Jury, w składzie : prezesi Towarzystwa Miłośników Lwowa: pan Kamil Woźniak, pan Bogusław Stańczuk i pan Aleksander Sawaryn oraz Piotr Kosztowniak – prezydent Samorządu Uczniowskiego, a także dr Adrian Szary – polonista, poeta, pomysłodawca konkursu.

Miło nam poinformować, że I miejsce zajęła uczennica klasy 1LP, Katarzyna Różok, II miejsce zajęła uczennica z klasy 2bLP, Agnieszka Łazińska. Jury przyznało także wyróżnienie dla Agnieszki Pytlarz, uczennicy klasy 1LP. Serdecznie gratulujemy laureatkom i życzymy dalszych sukcesów recytatorskich.