Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Maraton pisania listów

Społeczność szkoły 5 grudnia 2018r.  wzięła udział w akcji Amnesty International, której celem była pomoc oraz  wsparcie dla ludzi z całego świata, skazanych  i  wykluczonych niesłusznie ze swojego kraju. Młodzież oraz pracownicy szkoły napisali 650 listów, to wspaniały dowód włączenia się  i zaangażowania w to ważne  przedsięwzięcie, ratujące życie wielu  osobom. Organizatorem inicjatywy była Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.

Dziękujemy również  za rozpropagowanie akcji przez szkolną bibliotekę i nauczycieli wychowawców.

MKS.