Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Wernisaż wystawy prac dyplomowych Dyplom 2023

28 kwietnia o godz. 12.00 w Galerii KONTRAST Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu po raz kolejny zaprezentowana została wystawa prac dyplomowych. Inspiracją do pracy był temat „SYMBIOZA”

Ekspozycja ma charakter interdyscyplinarny, prezentuje osiągnięcia młodych twórców w projektowaniu graficznym, ceramice artystycznej oraz technikach rzeźbiarskich. Prace zwracają uwagę oryginalnością pomysłów, różnorodnością technik, ciekawymi i niekonwencjonalnymi rozwiązaniami plastycznymi oraz starannym wykonaniem.

Dyplom to również prace z rysunku i malarstwa, które są dopełnieniem obrazu artystycznego tegorocznych absolwentów.

Dyplom absolwenta szkoły plastycznej to końcowy rezultat edukacji artystycznej, która nie tylko rozwija plastycznie, ale także kształtuje twórczą postawę wobec siebie i świata.

Podczas wernisażu, po raz siedemnasty została przyznana statuetka ABSOLWENT ROKU. Kapituła przyznając tytuł i statuetkę Absolwenta Roku wyróżniła ucznia, który osiągnął wysokie wyniki w nauce, wykonał wyróżniającą się pracę dyplomową oraz wykazał się aktywną postawą i zaangażowaniem w życie szkoły. ABSOLWENTEM ROKU 2023 została Ola Gawryś uczennica klasy 4 LSP b.

Wernisaż został poprzedzony uroczystym wręczeniem dyplomów ukończenia szkoły artystycznej. Dyplomy świadczą o zdaniu egzaminu dyplomowego, uzyskaniu tytułu zawodowego plastyka w określonej specjalności i specjalizacji artystycznej, a w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących będących dokumentem potwierdzającym ukończenie liceum ogólnokształcącego i posiadanie wykształcenia średniego. Absolwentom zostały również wręczone nagrody za świetne wyniki w nauce oraz inne osiągnięcia.

wicedyrektor ds. kształcenia artystycznego

Barbara Woźniak- Sołtyska