Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Wycieczka do Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Historii Żydów Polskich ,,Polin”

Pierwszy punk wycieczki, to,, spotkanie” z twórczością patrona szkoły, czyli zwiedzanie wystawy ,,Józef Brandt 1841-1915″. Uczniowie oglądali  monograficzną ekspozycję, która ukazuje szeroki dorobek artysty. Kolekcja dzieł sztuki obejmuje 330 obrazów olejnych, akwareli i rysunków. Wystawę ubarwia odtworzona ,,wschodnia pracownia” J.Brandta w Monachium, malarz  zgromadził w niej unikatowe przedmioty oraz orientalne kostiumy. Artystę  fascynowała historia  XVII- wiecznej Polski i ten rodzaj malarskiej narracji,  dominuje na wielu  płótnach.

Młodzież klasy 1LP, 2LPa i 2LPb zwiedziła również stałą wystawę w Muzeum ,,Polin”, która ukazuje podróż Żydów  przez 1000 lat -od średniowiecza do współczesności. Ekspozycja  prezentuje dziedzictwo kulturowe  polskich Żydów,  na różnych etapach historii.

M.Kania-Szary

 

Zobacz fotorelację z wycieczki autorstwa uczennicy Olgi K.