Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Wyniki  Szkolnego Konkursu Poetycko-Plastycznego w 100. rocznicę urodzin poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Wyniki  Szkolnego Konkursu Poetycko-Plastycznego w 100. rocznicę urodzin poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

(22.01.1921-04.08.1944)

,,Żołnierz, poeta, czasu kurz…”

Celem konkursu było:

 1. Przybliżenie młodzieży biografii K. K. Baczyńskiego.
 2. Zapoznanie uczniów z twórczością poetycką.
 3. Przybliżenie plastycznych uzdolnień K. K. Baczyńskiego.
 4. Rozwijanie wrażliwości na odbiór poezji.
 5. Odkrywanie talentów młodzieży- w dziedzinie literatury i plastyki.

Podsumowanie konkursu odbyło się podczas spotkania, 17 marca 2021r.  w aplikacji Teams.

Uczniowie przygotowali prezentację na temat życia i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czytali jego wiersze, jak również prezentowali własną poezję, zainspirowaną biografią oraz wierszami poety.

Nagrody w kategorii: Poezja, otrzymali następujący uczniowie:

 1. I Nagroda-Justyna Chojnacka, uczennica kl. 1b LSP
 2. II Nagroda-Katarzyna Różok, uczennica kl. 3 LP
 3. III Nagroda-Klara Rydz, uczennica kl. 1b LSP
 4. Wyróżnienie-Wiktoria Mrozik, uczennica kl.1b LSP

Nagrody w kategorii: Plastyka, otrzymali następujący uczniowie:

 1. I Nagroda-Iga Elertowicz, uczennica kl. 3 LP
 2. II Nagroda-Jan Wolak, uczeń kl. 2b LSP
 3. III Nagroda Benedykt Rogala, uczeń kl. 3 LP
 4. Wyróżnienie-Julia Suchecka, uczennica kl. 1b LSP

Gratulujemy młodzieży ciekawych inspiracji poetyckich i plastycznych, twórczością Krzysztofa Kamila  Baczyńskiego.

MKS