Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Wyróżnienie Zofii Starczewskiej w konkursie „Mój pierwszy telefon – ochrona prywatności w sieci”

Konkurs organizowane był przez Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – GIODO.

Komisja Konkursowa, oceniając nadesłane prace, brała pod uwagę następujące kryteria:

a. zakres prezentowanej wiedzy

b. merytoryczne przygotowanie uczestnika,

c. walory artystyczne,

d. oryginalne i twórcze podejście do tematu,

e. trafność i jasność przekazu

f. zgodność pracy z ideą i tematyką konkursu.

Nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu zostaną wręczone podczas spotkania podsumowującego 8 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 na PGE Narodowym w Warszawie (sala Londyn).

Wyniki konkursów są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://giodo.gov.pl/pl/p/realizacja-programu-w-roku-szkolnym-2017/2018-viii-edycja

Praca Zofii Starczewskiej została zrealizowane na konkurs pod opieką nauczyciela projektowania multimedialnego p. Aliny Włodarz.

Serdecznie gratulujemy!