Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Zmarł Pan Aleksander Sawicki

„…nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych…”

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pana Aleksandra Sawickiego

inicjatora utworzenia w 1990r. Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych
w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu

 

Wyrazy współczucia Najbliższym i Rodzinie
składa społeczność Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

 

Radom, 28 czerwca 2022r.