Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
dzień otwarty on-line

Dzień Otwarty 2022 on-line

Drodzy Rodzice i Kandydaci do Liceum Sztuk Plastycznych

na rok szkolny 2022/2023

17 maja 2021 r. (wtorek)
o godz. 17.00 

odbędzie się Dzień Otwarty on-line w naszej szkole

Link do wydarzenia na platformie Ms Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a3f654c156d55433fb8345c50cdffd90d%40thread.tacv2/1620372386933?context=%7b%22Tid%22%3a%2261422c56-8a3f-43ec-8971-f029b3d3a232%22%2c%22Oid%22%3a%220b075a52-3fc9-4970-bc13-910eabb77055%22%7d

możliwość dołączenia do spotkania zostanie uruchomiona w dniu spotkania o godz. 16:50 (udział nie wymaga rejestracji).

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w zakładce REKRUTACJA 2022/2023

oraz z prezentacjami pracowni artystycznych przygotowanymi przez naszych nauczycieli

W trakcie spotkania postaramy się udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące specyfiki naszej szkoły.