Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Harmonogram wydawania świadectw maturalnych

Harmonogram wydawania świadectw dojrzałości oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu.
12:00 – Liceum Plastyczne
13.00 – Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych