Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Zmarł Leszek Kwiatkowski wieloletni nauczyciel rysunku i malarstwa

„…nie umiera ten,

kto trwa w pamięci żywych…”

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego nauczyciela rysunku i malarstwa

Leszka Kwiatkowskiego

Wyrazy żalu i współczucia Najbliższym i Rodzinie
składa
społeczność Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Radom, 26 lipca 2021r.