Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Wystawa kl. 1 Wa Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego

Bożena Marczykowska
Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy uczniów kl. 1 Wa

Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Dlaczego kot Michała jest zielony?

w dniu 6 czerwca 2022 r. o godz. 17.00

w Filii Nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej,
ul. Kusocińskiego 13 w Radomiu