Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
rekrutacja

24 maja mija termin składania wniosków do LSP

Uwaga Kandydaci do Liceum Sztuk Plastycznych!
Przypominamy, że

do 24 maja 2024 roku do godz. 15.00 należy złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły:

  1. wniosek o przyjęcie do szkoły
  2. zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w zawodzie plastyk (Ustawa – Prawo Oświatowe art.142.ust.2) wydane przez lekarza POZ
  3. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII szkoły podstawowej
  4. dwie podpisane fotografie o wymiarach 30 mm x 42 mm
  5. kserokopia opinii lub orzeczenia PP-P (jeśli kandydat takie posiada)
  6. oświadczenia rodziców

W rekrutacji do naszej szkoły nie obowiązuje elektroniczny system naboru.
Obowiązuje jedynie dokumentacja papierowa.

Więcej informacji znajdziecie w zakładce Rekrutacja: https://plastyk.radom.pl/rekrutacja-2/