Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego

Informujemy, że ze względu na oddelegowanie nauczycieli do komisji maturalnych odwołane zostają następujące zajęcia:

w dniu 13 maja (poniedziałek)
p. A. Dobrowolska (kl. 2Db)
p. M. Jeżak (kl. 1Da)
p. G. Kwiecień (kl. 1 Wa, 2Db)
p. M. Stachurska (kl. 1 Wa, 1 Da)

oraz w dniu 20 maja (poniedziałek)
p. M. Jeżak (kl. 1Da)

Dyrekcja Szkoły