Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Uczniowie!

W związku z panującą w kraju pandemią COVID-19 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uroczystość inauguracji roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu odbędzie się w dniu 1 września 2020r. wyłącznie z udziałem uczniów klas pierwszych Liceum Sztuk Plastycznych – 1 LSPa i 1LSPb. Uczniowie pozostałych klas 5 OSSP, 6 OSSP, 2LSPa, 2 LSPb, 2LPa, 2 LPb, 3LP, 4LPa, 4LPb oraz uczniowie Szkoły Plastycznej im. Jacka Malczewskiego zgodnie z planem lekcji rozpoczynają naukę w dniu 2 września 2020r.

Dyrekcja szkoły oczekuje na uczniów klas pierwszych na dziedzińcu szkoły lub gdy będzie nieodpowiednia pogoda w Sali gimnastycznej. Zaopiekują się Wami wychowawcy p. Beata Nowak oraz p. Agnieszka Kaszuba-Sambor.

Spotkanie z uczniami klas pierwszych odbędzie się we wzmożonym reżimie sanitarnym (obowiązek zakrycia ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki ochronne, zachowanie 1,5 m dystansu). W spotkaniu biorą udział zdrowi uczniowie, bez objawów chorobowych.

Bożena Marczykowska-dyrektor szkoły

Radom, dnia 26.08.2020r.