Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

I Szkolny Przegląd Plakatu „Kreatywność”

Plakat jest formą ściśle związaną z reklamą wydarzeń, filmów, spektakli teatralnych czy idei prospołecznych. Chcemy spojrzeć na plakat również jak na dzieło sztuki, które może intrygować, wzruszać, zachwycać nie tylko przekazem merytorycznym, lecz również użytymi środkami plastycznymi. Celem przeglądu jest propagowanie wśród uczniów radomskiego Plastyka twórczości
w zakresie realizacji ilustracyjnej i plakatowej
.

  1. Organizator

Organizatorem przeglądu jest Pracownia Projektowania Graficznego w Zespole Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Przegląd ma charakter konkursowy. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, wydrukowane i wyeksponowane na wystawie i stronie internetowej szkoły oraz mogą zostać użyte w promocji szkoły z podaniem nazwiska autora plakatu.

  1. Temat: KREATYWNOŚĆ

Pod pojęciem kreatywności może kryć się wiele… Znajdź swoje skojarzenia i przedstaw je w formie plakatu.

  1. Warunki udziału i termin

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie projektu plakatu o tematyce konkursu i złożenie go w pracowni 24 w terminie do 23 lutego 2018r. Plakaty mogą być wykonane dowolną techniką manualną lub komputerową. Gotowa praca powinna posiadać wysokie walory artystyczne i spełniać wymogi techniczne: format B2, a w przypadku prac komputerowych: plik .jpg, 50×70 cm, rozdzielczość 300 dpi, RGB. W plakacie powinno być użyte hasło: „Kreatywna strona nauki”.

  1. Nagrody

Organizator przewiduje następujące nagrody:

Nagroda główna: Grand Prix – tablet graficzny

I Nagroda – smart watch

II Nagroda – głośnik bezprzewodowy

oraz wyróżnienia w postaci udziału w wystawie.

  1. Jury

Organizator powoła jury w skład, którego wejdą Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele Projektowania Graficznego i Podstaw Projektowania. Grand Prix przyzna Jury. I Nagroda zostanie wybrana przez nauczycieli naszej szkoły. II Nagroda zostanie wybrana przez przedstawicieli samorządów klasowych. Jury dokona wyboru prac do wystawy pokonkursowej.

  1. Postanowienia końcowe

Wszystkie kwestie niezawarte w tym regulaminie będą rozpatrywane indywidualnie przez organizatora przeglądu.