Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Wystawa Pracowni 12 w Zwoleniu

W dniu 19 stycznia 2018 roku w Domu Kultury w Zwoleniu odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej Pracownia 12. Na wystawie swoje prace zaprezentowała Pani Edyta Jaworska-Kowalska nauczyciel rysunku i malarstwa oraz jej uczniowie: Agnieszka Błędowska, Julia Brzeska, Jakub Chebdowski, Kacper Chudziak, Izabela Cieślak, Aleksandra Czarnecka, Aleksandra Dąbrowska, Julia Dąbrowska, Edyta Guz, Barbara Kochanowska, Damian Kosior, Justyna Kowalska, Sylwia Malmon, Patryk Mikos, Wojciech Nazarewicz, Julia Sałbut, Zuzanna Siara, Anna Tuzimek.

Inicjatorką i opiekunem wystawy była Pani Edyta Jaworska-Kowalska.

 

 

Zdjęcia pochodzą ze strony:

http://www.zwolen.pl/news,546,otwarcie-wystawy-pracowni-12-uczniowie-i-edyta-jaworska-kowalska.html