Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

W dniu 24 listopada 2020r. Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję
o przedłużeniu zajęć zdalnych  w szkołach od 30 listopada 2020r. do 3 stycznia  2021r.  Nadal zdalne nauczanie jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów
i odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wg tygodniowego obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021 planu zajęć.

W dniu 27 listopada 2020r. Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję
o zmianie terminu ferii zimowych na terenie całego kraju. W związku z tym
w terminarzu pracy szkoły wprowadzam następujące zmiany:

  1. zakończenie I semestru i wystawienie ocen: 21 grudnia 2020 r.
  2. przerwa świąteczna: 23.12. – 31.12.2020 r.
  3. ferie zimowe: 4.01. – 17.01.2021 r.
  4. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za I semestr: styczeń 2021 r.
  5. wywiadówka szkolna: 21.01.2021r. – godziny popołudniowe / online

Drodzy Uczniowie !

Zobowiązuję Was do wytężonej pracy, za którą jesteście oceniani.
W miarę swoich możliwości starajcie się nadrobić zaległości, by uzyskać pozytywną ocenę na zakończenie I semestru.  Dziękuję tym, którzy  podjęli rzetelną  współpracę z nauczycielami biorąc udział w lekcjach on-line.  Niektórzy z Was mają 100% obecności. Gratuluję ! Gratuluję także tym, którzy w tym trudnym czasie epidemiologicznym znajdują miejsce na dodatkową pracę twórczą, zdobywając nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich oraz międzynarodowych przeglądach artystycznych. Bardzo Was proszę o zdalną naukę w kolejnych dniach tak długo, jak długo to będzie konieczne. Pamiętajcie, że w sytuacjach dla Was ważnych i niepokojących możecie się kontaktować on-line z wychowawcą, psychologiem i pedagogiem.

Drodzy uczniowie klas maturalnych !

Swój cenny czas wykorzystajcie na solidne przygotowanie się do egzaminu dyplomowego oraz egzaminów maturalnych. Współpracujcie z opiekunami artystycznymi, korzystajcie z konsultacji i wsparcia nauczycieli przedmiotów artystycznych i egzaminacyjnych.

Życzę wszystkim dużo zdrowia i wytrwałości!
Bożena Marczykowska – dyrektor szkoły

Radom, 29 listopada 2020r.