Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Komunikat Jury VI Ogólnopolskiego Biennale Autoportretu Uczniów Szkół Plastycznych Radom 2017

Komunikat Jury VI Ogólnopolskiego Biennale Autoportretu Uczniów Szkół Plastycznych Radom 2017.W szóstej edycji Biennale Organizator, Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu otrzymał 707 prac zgłoszonych przez 622 autorów z 34 szkół plastycznych. Na skutek selekcji technicznej, eliminującej prace nie spełniające wymogów Regulaminu, do przeglądu komisyjnego zakwalifikowano 588 prac 514 autorów.

W dniu 20 listopada 2017 r. Komisja Konkursowa w składzie:

– Prof. ALEKSANDER OLSZEWSKI (UTH Radom) – PRZEWODNICZĄCY,

– Prof. RYSZARD SEKUŁA (ASP Warszawa),

– Prof. PIOTR STACHLEWSKI (ASP Łódź)

przy udziale komisarza Biennale art.plastyka J.A.Jasińskiego, pełniącego wyłącznie obowiązki sekretarza Komisji, dokonała przeglądu i oceny zgłoszonych do konkursu prac. Spośród nominowanych do nagród i wyróżnień Jury postanowiło przyznać:

NAGRODY:

GRUPA WIEKOWA DO 16 LAT:

I NAGRODA: MIKOŁAJ GROBELNY L.16, ZSP KOSZALIN, OP ART. TADEUSZ WALCZAK

II NAGRODA: NATALIA SADOWSKA L.16, ZSP RADOM, OP.ART. ANNA SYMELA

III NAGRODA: MATEUSZ WOLNIACZYK L.15, ZSP DĄBROWA GÓRNICZA, OP.ART. BEATA SKRZYPEK

 

GRUPA WIEKOWA OD 17 LAT:

I NAGRODA: MARIA CHODZIŃSKA L.17 ZSP GDYNIA, OP.ART. TOMASZ SÓJKA

II NAGRODA: JULIA GOSKA L.19 ZSP KOSZALIN, OP.ART. PAWEŁ ROGALSKI

III NAGRODA: KLAUDIA KRZOSEK L.17 ZSP RADOM, OP.ART. JAN ANDRZEJ JASIŃSKI

 

NAGRODA KOMISARZA BIENNALE: MAJA ŚWIAT L.17 ZSP KATOWICE, OP.ART. Piotr Kossakowski

 

WYRÓŻNIENIA:

GRUPA WIEKOWA DO 16 LAT:

MAGDALENA MAJORKOWSKA L.16 ZSP BYDGOSZCZ, OP.ART.BOGUSŁAW KURAŚ

 

GRUPA WIEKOWA OD 17 LAT:

JAKUB KONCEWICZ L.19 , ZSP BYDGOSZCZ, OP.ART. BOGUSŁAW KURAŚ,

AGATA OSIADŁO L.19 , ZSP BYDGOSZCZ, OP.ART. BOGUSŁAW KURAŚ,

KLAUDIA ZIELIŃSKA L.17 L.19 , ZSP BYDGOSZCZ, OP.ART. BOGUSŁAW KURAŚ,

PAWEŁ STEFANIAK L.18, LP. ZAKOPANE, OP.ART. MAŁGORZATA ROSIŃSKA,

FRANCISZEK SZCZEPANIEC L.19, LP ZAKOPANE, OP.ART. DOROTA BĄK,

MARTYNA STARCZEWSKA L.17, LP POZNAŃ, OP.ART.BEATA BREGIER-MALDZIS

POZOSTAŁE NOMINACJE DO GRUPY NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ :

DARIA RYMARCZUK L.17 ZSP KOSZALIN, OP.ART AGNIESZKA SIEŃKOWSKA,

PATRYCJA SERWETA L.18 ZSP KOSZALIN, OP.ART. TADEUSZ WALCZAK,

KATARZYNA OLEŚKIEWICZ L.18, OP.ART. TADEUSZ WALCZAK,

WERONIKA OLESIAK L.15, ZSP KOSZALIN, OP.ART. EWA MIŚKIEWICZ-ŻEBROWSKA,

ADAM EJSMONT L.20 LP ŁOMŻA, OP.ART. STANISŁAW KĘDZIELAWSKI,

TADEUSZ PETYNIA L.19 ZSP JAROSŁAW, OP.ART. TOMASZ POTUCZKO,

JULIA BRZESKA L.19 ZSP RADOM, OP.ART. EDYTA JAWORSKA-KOWALSKA,

ZUZANNA SEMENOW L.17, ZSP BYDGOSZCZ, OP.ART. BOGUSŁAW KURAŚ,

GABRIELA DŁUGOSZ L.16 ZPSP KRAKÓW, OP.ART. MICHAŁ STONAWSKI,

ANNA GWIAZDOWSKA L.16 ZSP GDYNIA, OP.ART.PIOTR BUDZISZEWSKI,

OLIWIA CHOROŚ L.16, ZSP GDYNIA, OP.ART. WOJCIECH JUCHNIEWICZ,

ANNA DAWIDOWICZ L.16 ZPSP KIELCE, OP.ART. MAGDALENA KUBICKA,

AGATA POPIK L.18 LP ZAMOŚĆ, OP.ART.MACIEJ SEMAWA (?)

DOMINIKA BUCHOWICZ L.16, ZSP KATOWICE, OP.ART. ANETA JURCZYŃSKA,

MAJA ŚWIAT L.17, ZSP KATOWICE, OP.ART. BEATA HANSLIK-JANISZEWSKA,

JOANNA SZYMANEK L.17 ZPPKP OPOLE, OP.ART.MACIEJ MARKOWICZ,

MARIA PROCHOREC L15, ZPPKP OPOLE, OP.ART. BOŻENA KRAUZE-SZWAJKOWSKA,

JULIA POLAK L.16, ZPSP KRAKÓW, OP.ART. MARZENA BEDNARSKA,

 

Załącznikiem do niniejszego Komunikatu będzie lista 88 autorów prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej (w opracowaniu).

Organizator nie bierze odpowiedzialności za brzmienie nazwisk i innych danych wpisanych do metryczek prac pismem odręcznym, mimo wyraźnego zalecenia w Regulaminie Biennale.

Radom, 20 listopada 2017 r.

Jan Andrzej Jasiński, komisarz Biennale, sekretarz Jury.