Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Konkursy zorganizowane przez nauczycieli bibliotekarzy w I semestrze roku szk. 2018/2019:

1. „Polecam Ci …” na promocję ulubionej książki w formie recenzji, prezentacji lub plakatu.

(5 prac)

Wyniki konkursu:

I miejsce – Jga Elertowicz (1LP)

II miejsce – Szymon Gliński (1LP)

Wyróżnienie – Aleksandra Duliban (4OSSP), Oktawia Chrzanowska 3LP), Agnieszka Łazińska (2LPb)

 

2. „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę” – konkurs fotograficzny (69 prac)

Wyniki konkursu:

Grand Prix – Weronika Urbańska (2LPa)

I miejsce – Zuzanna Montewka i Anastazja Kowalczyk (3OSSP)

oraz Natalia Kiepiel i Olga Kleczkowska (2LPb)

II miejsce – Patrycja Romanowska (4OSSP), Angelika Płaskocińska (1LP)

III miejsce – Barbara Kędzierska (4OSSP), Katarzyna Skipirzepa (4OSSP)

Wyróżnienie – Katarzyna Kalbarczyk (1LP), Łukasz Lindebny (4OSSP)

 

3. Konkurs na hasło reklamujące bibliotekę szkolną (17 osób)

Wyniki konkursu:

I miejsce – Katarzyna Konofalska (3 LP)

Cele konkursów:

– rozwijanie zainteresowań książką

– przedstawienie różnorodnej formy promocji książki

– popularyzacja czytelnictwa i biblioteki szkolnej

Podsumowanie oraz wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 6 grudnia.

 

Jolanta Górna-Kuraś

Małgorzata Holender