Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

LSP, LP, OSSP – Komunikat dotyczący organizacji zajęć w trybie zdalnym

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie !

W związku z wprowadzeniem przez Rząd tzw. czerwonej strefy w całym kraju dyrektor szkoły wprowadza nauczanie zdalne od dnia 26 października 2020r. do dnia 8 listopada 2020r.

Wszystkie zajęcia edukacyjne będą się odbywać w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wg tygodniowego planu obowiązującego przed nauczaniem hybrydowym.

Zobowiązuję wszystkich uczniów do systematycznej pracy i uczestnictwa w zajęciach zdalnych.

Wszystkim życzę dużo zdrowia !

Bożena Marczykowska/-/ dyrektor szkoły

Radom, dnia 23.10.2020r.