Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „POEZJI MALOWANIE”

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny inspirowany życiem i twórczością Jana Kochanowskiego „POEZJI MALOWANIE”

Na konkurs z kraju i zagranicy wpłynęło 51 prac. Autorzy sięgali do poezji Jana Kochanowskiego i jego biografii. Prace wykonane są w różnych technikach malarskich, opatrzone tytułem utworu Jana Kochanowskiego, który był inspiracją młodych artystów i ich nauczycieli.
Organizator Konkursu powołał Komisję w składzie:
prof. zw. ALEKSANDER OLSZEWSKI – Przewodniczący Komisji. Twórca Wydziału Sztuki, oraz pierwszy jego dziekan na Uniwersytecie Radomskim. Nadal jest wykładowcą na Wydziale Sztuki.
dra ELŻBIETA STANISZEWSKA – Członek Komisji. Emerytowany wykładowca – adiunkt na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Radomskiego, artystka i etnograf.
mgr EDYTA JAWORSKA-KOWALSKA – Członek Komisji. Artystka malarka, animatorka kultury.
mgr WALDEMAR GOŁDZIŃSKI – Członek Komisji. Plastyk, artysta fotografi k. Pracownik Domu Kultury w Zwoleniu. Regionalista.

Komisja Konkursowa dokonała przeglądu i oceny zgłoszonych prac.
Spośród nominowanych do nagród i wyróżnień Jury postanowiło przyznać:

KATEGORIA: MISTRZ

BORENA BODIN | NIEMCY | NAGRODA SPECJALNA
JAKUB STRZELECKI | POLSKA | NAGRODA SPECJALNA

KATEGORIA: UCZEŃ

NATALIA HARA | POLSKA | NAGRODA GRAND PRIX
KLAUDIA KŁAPYTA | POLSKA | NAGRODA RÓWNORZĘDNA
IZABELA DULĘBA | POLSKA | NAGRODA RÓWNORZĘDNA
KAMILA KURCOŃ | POLSKA | NAGRODA RÓWNORZĘDNA
GABRIELA NUDHA | POLSKA | NAGRODA RÓWNORZĘDNA
MAJA KOT | POLSKA | NAGRODA RÓWNORZĘDNA
JUSTYNA KŁYS | POLSKA | NAGRODA RÓWNORZĘDNA
HANNA MAZUR | POLSKA | WYRÓŻNIENIE
NATALIA AMBROŻEK | POLSKA | WYRÓŻNIENIE
ANNABELL NEUFELD | KAZACHSTAN | WYRÓŻNIENIE
OLIWIA POSTEK | POLSKA | WYRÓŻNIENIE

ponad to do wystawy pokonkursowej zakwalifikowali się następujący uczniowie z naszej szkoły:

AGATA SUKIENNIK | SP przy ZSP – Radom
DOMINIKA FILIPOWICZ | ZSP – Radom
NATALIA ROGULSKA | ZSP – Radom
ZUZANNA ROSIŃSKA | ZSP – Radom
LENA KUTERA | ZSP – Radom
APOLONIA BEDNARUK | ZSP – Radom
ALEKSANDRA WOSZTYL | ZSP – Radom
JULIA BADOWICZ | ZSP – Radom
AMELIA POŚNIK | ZSP – Radom
MAJA KAPUSTA | ZSP – Radom
JULIA MUCHA | ZSP – Radom
WIKTORIA GRUSZKA | ZSP – Radom
JULIA KRÓL | ZSP – Radom
KATARZYNA JENŻAK | ZSP – Radom
MARTA STĘPIEŃ | ZSP – Radom
ANNA SOŃTA | ZSP – Radom
ANNA WŁOSKOWICZ | ZSP – Radom

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom i nauczycielom GRATULUJEMY!