Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Wystawa „RYTMY” w Bibliotece SZÓSTA STRONA

12 czerwca odbył się wernisaż wystawy fotografii uczennic Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu z pracowni fotografii i filmu p. Barbary Jaśkiewicz-Kornackiej. Na wystawie można oglądać prace uczennicy klasy 2 LSPa Amelii Runowskiej oraz uczennic klasy 3 LSPb  Zofii Mroczek,  Marty Sokołowskiej, Nikoli Plewinskiej i Wiktorii Kołeckiej.  Prezentowane prace można oglądać w bibliotece „Szósta strona” (filia MBP nr 6 ) na ulicy Kusocińskiego 13 w Radomiu.