Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Międzyszkolny konkurs ”Osterkarten- najpiękniejsza kartka wielkanocna w języku niemieckim”.

Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu zaprasza uczniów szkół podstawowych z Radomia oraz z powiatu radomskiego do wzięcia udziału w kolejnej edycji międzyszkolnego konkursu plastyczno-językowego ”Osterkarten- najpiękniejsza kartka wielkanocna w języku niemieckim” .

W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klasy siódmej lub ósmej, który wykona dowolną techniką kartkę wielkanocną i opatrzy ją życzeniami w języku niemieckim.

Termin składania prac upływa 12 kwietnia 2022 roku.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO

Adresaci:    uczniowie  szkół podstawowych  klas siódmych i ósmych

Cele konkursu:

 • Rozbudzanie zainteresowania uczniów językiem niemieckim
 • Rozwijanie uzdolnień językowych i plastycznych 
 • Doskonalenie umiejętności językowych
 • Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury oraz języka
 • Integracja uczniów szkół na terenie miasta Radomia i powiatu radomskiego
 • Promocja Zespołu Szkół Plastycznych

 Organizatorzy konkursu:

 Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta

Aleja Grzecznarowskiego 13

26-600 Radom

Nauczyciele języka niemieckiego w ZSP : Agnieszka Kaszuba-Sambor, Małgorzata Kiejnich

 Termin i miejsce konkursu:

Prace należy dostarczyć do dnia 12 kwietnia 2022 do Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta, Aleja Grzecznarowskiego 13,  Radom

Kontakt do organizatora: Agnieszka.Kaszuba-Sambor@plastyk.radom.pl

Zasady konkursu:

 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych z Radomia oraz powiatu radomskiego.
 • Informujemy, że prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością organizatora, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo ich publikowania i wykorzystania w środkach masowego przekazu.
 • Każdy uczestnik może wykonać 1 pracę.
 • Maksymalny format prac 10cmx15cm.
 • Technika wykonania prac jest dowolna, może być to praca wykonana technikami tradycyjnymi lub cyfrowymi.
 • Karta musi zawierać świąteczne życzenia w języku niemieckim.
 • Do pracy należy dołączyć metryczkę z następującymi informacjami: imię i nazwiska autora, wiek, nazwa i numer szkoły, imię i nazwisko opiekuna
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 kwietnia 2022r.
 • Informacje o zwycięzcach zostaną umieszczone na stronie szkoły www.plastyk.radom.pl