Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Podsumowanie projektu „Take a look”

Podsumowanie projektu „Take a look” 🏆nagrodzonego w IV edycji Konkursu Programu Grantowego „Wena” Fundacja Rodziny Staraków / Spectra Edu  ❤
Wśród nagrodzonych projektów IV edycji Konkursu Programu Grantowego „Wena” Fundacji Rodziny Staraków pt. „Sztuka naprawiania świata”, nauczycielki i nauczyciele pracując z uczennicami i uczniami proponowali różnorodne sposoby „naprawiania świata” poprzez postpandemiczną integrację uczniów i otwarcie ich na odbiór sztuki.
Edyta Jaworska artystka malarka, prowadząca projekt pt. „Take a Look” w Radomskim Plastyku, zgłosiła do Konkursu projekt-manifest skalowalny międzynarodowo.
Projekt stanowi kompletną artystyczną wypowiedź, której nadrzędnym celem jest zwrócenie uwagi na działania „zero waste” w kraju i za granicą. Głównym środkiem wyrazu oraz myśli artystycznej jest działanie interdyscyplinarne począwszy od malarstwa aż po tkaninę z wykorzystaniem surowców wtórnych.
Elementami składowymi projektu są: wykład o ekologii i postawie „zero waste”, mający na celu wywołanie refleksji na temat relacji człowieka z przyrodą, zaprojektowany logotyp projektu i etykiet „Take a look” wraz z opracowaniem manifestu w języku polskim i angielskim, zaprojektowane z materiałów wtórnych mobilne wlepy promujące performance oraz finalna prezentacja prac w przestrzeni publicznej w Polsce, w Niemczech, w Belgii i w Brukseli. Zaplanowany jest również wernisaż prac w galerii szkolnej.

Celem projektu jest zaangażowanie społeczności lokalnej i międzynarodowej w działania artystyczne młodzieży, które są reakcją na brak, bądź też znikomy odzew dorosłych na trudne zagadnienia dotyczące ekologii – odpowiedzialności konsumpcyjnej, relacji międzyludzkich czy odbioru szeroko pojętego zagadnienia dotyczącego tematu sztuki. Punktem wyjścia jest humanitarny i etyczny cel przyświecający ekologii oraz stylowi życia zero waste a mottem tekst Katarzyny Marty Wiśniewskiej. Uczniowie zaprojektują logo działań i dołączą doń teksty, które następnie umiejscowią na obiekcie instalacji. Obiekty będą miały charakter -mobilnych wlep.