Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
rekrutacja

Wyniki egzaminów wstępnych

Publikacja wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych zostanie ogłoszona w dniu 7 czerwca 2024 r. o godz. 12.00.

Informacja dostępna telefonicznie w sekretariacie szkoły tel. 48 340 28 38