Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Konkurs Plastyczny Inspirowany Twórczością Bolesława Leśmiana

W ramach ,,Dni Leśmianowskich ” w Iłży odbył się Konkurs Plastyczny . Jury po dokonaniu oceny 79 prac plastycznych przesłanych na Konkurs Plastyczny Inspirowany Twórczością Bolesława Leśmiana przyznała nagrody i wyróżnienia:
Wyróżnienie otrzymała nasza uczennica
– Natasza Fiołna lat 13
Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu
Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego
tytuł pracy – „Kot i Nasturcje”
Opiekun artystyczny Barbara Jaśkiewicz – Kornacka
Podsumowanie Konkursu Plastycznego odbyło się w Centrum Kultury i Informacji w Iłży.