Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Ogólnopolskie Triennale Tkaniny Artystycznej Uczniów Szkół Plastycznych w Supraślu

Ogólnopolskie Triennale Tkaniny Artystycznej Uczniów Szkół Plastycznych w Supraślu to wydarzenie zainicjowane w 1994 roku. Jego organizatorami są : Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu, Partner Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki. To wydarzenie  na stałe wpisało się do kalendarza imprez CEA oraz do zestawu ważnych wydarzeń artystycznych regionu północno – wschodniej Polski. Od 2013 roku Ogólnopolskie Biennale Tkaniny Artystycznej Uczniów Szkół Plastycznych przyjęło formułę trzyletnią. Przemianowane zostało na Ogólnopolskie Triennale Tkaniny Artystycznej Uczniów Szkół Plastycznych. Konkurs ma na celu zainteresowanie młodych ludzi tkaniną artystyczną tworzoną w wielorakich technikach i prezentowaną w różnorodnych rozwiązaniach formalnych. Zachęca także do wrażliwości na otaczający świat, do różnorodności rozwiązań plastycznych oraz rozwijania warsztatu artystycznego i technicznego. Prace swoje prezentowali nasi uczniowie.

1. Zuzanna Wrońska tytuł pracy – ,, Kultury trzeciego i pierwszego świata w krzywym zwierciadle” op.art. Barbara Jaśkiewicz – Kornacka

2. Sandra Porzyczka tytuł pracy -,, Suknia inspirowana katedrą gotycką” op.art. Barbara Jaśkiewicz – Kornacka

3.Julia Guza tytuł pracy – ,, Kwiaty w kulturze” op.art. Barbara Jaśkiewicz – Kornacka

4.Zuzanna Chała tytuł pracy ,,Batiki inspirowane kulturą Japonii” op.art. Barbara Jaśkiewicz – Kornacka

5.Aleksandra Grązka tytuł pracy ,, Gobelin inspirowany dywanem perskim” op.art. Barbara Jaśkiewicz – Kornacka

6.Alicja Banaszkiewicz tytuł pracy ,, Pierwsze kultury” op.art. Barbara Jaśkiewicz – Kornacka

7.Anastazja Kowalczyk tytuł pracy ,, Współczesna interpretacja wzorców antycznych”

op.art. Barbara Jaśkiewicz – Kornacka