Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Sukces naszej uczennicy w Ogólnopolskim Biennale Form Rzeźbiarskich i Użytkowych!

Ogólnopolskie Biennale Form Rzeźbiarskich i Użytkowych dla uczniów szkół plastycznych odbyło się w tym roku po raz pierwszy, a jego organizatorem było Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Celem Konkursu była m.in. promocja utalentowanej młodzieży oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych w zakresie najnowszych tendencji w nauczaniu przedmiotów artystycznych.

Przeprowadzenie konkursu w zakresie form rzeźbiarskich powierzono Zespołowi Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie, a form użytkowych Państwowemu Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie.

Uczennica naszej szkoły, absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych Małgorzata Wójtowicz zdobyła I miejsce w kategorii Formy Rzeźbiarskie – specjalizacja Techniki Rzeźbiarskie. Małgosia wykonała pracę, w której zaprezentowała nie tylko swoje umiejętności plastyczne ale również niespotykaną biegłość techniczną i zręczność manualną, co można ocenić w zamieszczonym zdjęciu jej pracy. Opiekunem artystycznym uczennicy była nauczycielka rzeźby i technik rzeźbiarskich p. Alicja Warowna.

Serdecznie gratulujemy Małgosi oraz p. Alicji Warownej!

wicedyrektor – Barbara Woźniak-Sołtyska