Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Ślubowanie i otrzęsiny klas pierwszych

30 września 2021r. w Zespole Szkół Plastycznych odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych.

Po oficjalnej części nadszedł czas na zabawę otrzęsinową. Uczniowie klas drugich Liceum Sztuk Plastycznych przygotowali dla swoich młodszych kolegów wiele zadań i gier integrujących. Młodzież wykazała się dużą kreatywnością i zaangażowaniem. Nad całością imprezy czuwali wychowawcy i opiekunowie artystyczni klas pierwszych i drugich: Beata Nowak, Agnieszka Kaszuba-Sambor, Anna Leśnowolska oraz Barbara Jaśkiewicz- Kornacka.

 

fotorelacja z wydarzenia