Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

SZKOŁA PLASTYCZNA IM. J. MALCZEWSKIEGO

Informujemy, że zajęcia z tkaniny artystycznej w kl. 3 działu dziecięcego w dniu 13 maja 2021 r. (czwartek) z p. Barbarą Jaśkiewicz-Kornacką nie odbędą się z powodu udziału nauczyciela w pracach Komisji Egzaminu Maturalnego.