Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

SZKOŁA PLASTYCZNA IM. J. MALCZEWSKIEGO !

Informujemy, że zajęcia z rzeźby z p. Barbarą Żelawską w dniach 8 i 9 kwietnia 2021 r. (czwartek i piątek) w kl. 1 Wa i 1 Wb działu wstępnego nie odbędą się z powodu udziału nauczyciela w pracach Komisji Egzaminu Dyplomowego.