Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego

Informujemy, że dni 28, 29 marca oraz 2 kwietnia są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w Szkole Plastycznej im. Jacka Malczewskiego.