Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Szkoła Plastyczna im. J. Malczewskiego

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły oraz kalendarzem pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 dni 4-5-6-7 maja 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.