Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2022

29 września 2022 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego ZSP. Kandydaci do SU mieli możliwość  przedstawienia swoich programów  podczas debaty przedwyborczej, która odbyła się 28 września, oraz podczas prowadzonej w szkole kampanii wyborczej.

Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:

Przewodnicząca: Wiktoria Peryt klasa 4 LSPa
Wice-przewodnicząca: Livia Purgał klasa 3 LSPa
członkowie zarządu: Nikola Plewińska klasa 2 LSPb
                                      Maksymilian Szust klasa 3 LSPa

 

Przy okazji kampanii wyborczej do SU przeprowadzono również wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Radomia. Przedstawicielem ZSP do MRMR został Krzysztof Rafalik.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział,  serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej.