Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania

Biblioteka szkolna we współpracy z nauczycielami języka polskiego zorganizowała Szkolny Konkurs Pięknego Czytania, który odbył się dnia 22 listopada 2019r. Celem konkursu było:

– upowszechnianie czytelnictwa

– rozwijanie kompetencji czytelniczych

– rozwijanie zamiłowań i zainteresowań czytelniczych uczniów

Każdy z uczestników zaprezentował fragment wybranej przez siebie lektury. Ocenie podlegała płynność czytania, poprawność artykulacyjna, dykcja, tempo czytania, modulacja głosu, kontakt z odbiorcą. Jury przyznało pierwsze miejsce Agnieszce Łazińskiej z klasy 3LPb. Drugie miejsce zajęła Zuzanna Wrońska z klasy 4OSSP. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przygotowanie się, za zaangażowanie, radzenie sobie ze stresem i piękne czytanie.

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas spotkania mikołajkowego.

Nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele poloniści

 

Fotogaleria z tego wydarzenia