Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Wykład o sztuce współczesnej

30 marca uczniowie klas trzecich i czwartych LSP wzięli udział w wykładzie dotyczącym zagadnień sztuki współczesnej XX wieku. Wykład poprowadziła Pani Marlena Kruk z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Uczniowie mieli okazję zapoznać się ze zbiorami CRP oraz powiązać je z głównymi nurtami sztuki XX wieku.