Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Wykład otwarty na UTH w Radomiu

Dnia 24 października 2018 roku, uczniowie klasy 1 LP uczestniczyli w wykładzie otwartym „Filozofia w poezji”,  prowadzonym przez  polonistę dra Adriana Szarego na Wydziale Filologiczno – Pedagogicznym, Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Zdobyta wiedza przyda się z pewnością młodzieży  na egzaminie maturalnym. W spotkaniu wzięła również udział klasa 1N z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, studenci polonistyki UTH oraz członkowie Radomskiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oddział w Radomiu: dr hab. Anna Spólna – pracownik Katedry Filologii Polskiej UTH oraz dr Wiesław Chudoba, z którego inicjatywy odbył się wykład filozoficzny.  Młodzież została również zachęcona  do udziału w konkursie filmowym przez  dr Magdalenę Dygałę – pracownika Katedry Anglistyki WF-P UTH w Radomiu. Szczegóły na stronie Wydziału Filologiczno – Pedagogicznego UTH  tutaj. Zachęcamy do udziału w konkursie. Zdjęcie, dzięki uprzejmości Bartłomieja Tomasika, ucznia kl.1LP, ZSP im. Józefa Brandta w Radomiu. 

 M. K.