Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

XXVI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Bohúňova Paleta 2023 – Bielsko – Biała

Założeniem Konkursu Plastycznego Bohúňova Paleta 2023 – Bielsko – Biała była popularyzacja i szerokie rozpowszechnienie twórczości P. M. Bohúňa. Celem konkursu były subiektywne wypowiedzi artystyczne uczniów, na podstawie obserwacji rzeczywistości i budowanie głębszych relacji z otoczeniem. Wystawa nagrodzonych prac odbyła się w Szkole Artystycznej w Dolnym Kubinie – Słowacja.

W Polsce prezentacja prac nagrodzonych dopiero nastąpi.

W kategorii Fotografia uczniowie ZSP zajęli czołowe miejsca. Opiekunem artystycznym nagrodzonych uczniów jest pani Barbara Jaśkiewicz – Kornacka.

 

Złote pasmo

Zuzanna Podsiadły 3LSPb

Antonina Nazarewicz 3LSPa

Olga Orłowska 3LSPb

Justyna Szeptycka 3LSPa

 

Srebrne pasmo

Sandra Zbiciak 3LSPb

 

Brązowe pasmo

Igor Korycki 2LSPb

Julia Mucha 2LSPa

Anna Rypińska 3LSPb

Paulina Chojancka 3LSPb