Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

26.10.2017r. uczniowie klas 1 LPA i LPB przy grobie patrona szkoły

W dniu 26 października 2017 r. uczniowie klas pierwszych A i B  Liceum Plastycznego byli na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ulicy Limanowskiego w Radomiu. Nasz cel jest rokrocznie taki sam, pamiętać o miejscu spoczynku patrona  szkoły. Uporządkowano grób, złożony został wieniec a także zainstalowana została nowa tabliczka z informacją, że to ZSP w Radomiu opiekuje się grobowcem.

Opiekunami młodzieży byli : D. Przerwa i M. Woźniak