Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Festiwal J. Czapskiego we Wsoli

Festiwal Czapskiego we Wsoli

5 listopada o godz. 16.30 w Muzeum Witolda Gombrowicza miało miejsce wydarzenie zorganizowane w ramach Festiwalu Józefa Czapskiego, zatytułowane Gombrowicz i Czapski – spór i fascynacja. Fragmenty wspomnień i korespondencji pomiędzy oboma artystami przeczytał Mirosław Baka. W programie ponadto był pokaz prac Czapskiego .

Zaprezentowane zostały nie eksponowane na co dzień dzieła malarza z kolekcji Muzeum Literatury w Warszawie: rysunki „W kawiarni”, „W teatrze”, „Postać kobieca na ławce w zieleni”, autoportret „Józef Czapski” oraz obraz olejny z 1981 roku „Mężczyzna”.
O kontaktach Czapskiego z Gombrowiczem, o starciu silnych osobowości, zderzeniu ich bardzo różnych światopoglądów i gustów estetycznych, ale także o budowaniu porozumienia, wzajemnym szacunku i uznaniu, jakim siebie darzyli, rozmawiali  we Wsoli dr Anna Spólna oraz dr hab. Krzysztof Ćwikliński. Tłem dla tej rozmowy było środowisko paryskiej „Kultury” lat 50. i 60. Rozmówcy postarali się w przystępny sposób przybliżyć te interesujące postaci i czasy.
Festiwal Józefa Czapskiego to był  trwający od 5 października do 7 listopada 2017 roku cykl wydarzeń artystycznych, naukowych i popularnonaukowych, odbywających się w Warszawie, Toruniu, Stawisku, Sopocie, Katowicach, Kurozwękach, Petersburgu, Paryżu, Maisons-Laffitte, Wsoli, Cieszynie oraz w Krakowie. Organizatorem festiwalu była Fundacja SUSEIA.

Salon Literacki i Filmowy proponuje spotkania z kulturą z najwyższej półki.