Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu

Warsztaty Artystyczne „Multimedia w sztuce” Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach

W dniach 15-17 listopada 2017r Gabriela Polasińska kl. 3LP oraz Jan Ziewiecki kl. 4 OSSP wzięli udział w Warsztatach Artystycznych. Temat tegorocznych warsztatów związany był z animacjami/ filmami „Po drugiej stronie lustra” przygotowanymi przez poszczególne grupy uczniów z danych szkół.

W trakcie warsztatów uczniowie mieli okazję odwiedzić ciekawe miejsca, poznać klasykę filmów i animacji. Uczestniczyli w warsztatach na temat Mappingu na ASP w Katowicach. Mieli także okazję do wymiany doświadczeń i informacji ze specjalistami z dziedziny multimediów, filmów i animacji oraz porozmawiać z kolegami z innych szkół plastycznych.

Uczniowie przygotowali film oraz uczestniczyli w warsztatach pod opieką nauczyciela Podstaw Fotografii i Filmu oraz Realizacji Intermedialnych p. Michała Jeżaka.